4 kvietimas

Pakeitimai buvo atlikti: 2019.07.15

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos, remiančios dvišalį bendradarbiavimą, 4-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2019 m. birželio 10 d. Paskutinė paraiškų teikimo diena – 2019 m. rugsėjo 30 d. 16:00 val. (GMT + 02:00). Paraiškos kartu su elektronine versija turi būti pristatytos į viešąją įstaigą Jungtinį techninį sekretoriatą adresu Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius, Lietuva.

4-ojo atviro kvietimo metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas prioritetines kryptis:

1. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;

2. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

3. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija

SVARBU! Paraiškos, prisidedančios prie 4 prioriteto "Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas", negali būti teikiamos, kadangi visos lėšos, skirtos 4-ojo prioriteto tikslams siekti, jau buvo paskirstytos ankstesnių kvietimų metu. 

Ypatingai yra laukiamos paraiškos, prisidedančios prie konkretaus tikslo 2.2 Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abejose sienos pusėse iniciatyvas bei atitinkamų rodiklių pasiekimo:

2.2.O.1. Bendrų vietinių užimtumo iniciatyvų ir bendrų mokymų dalyvių skaičius;

2.2.O.2. Judumo per sieną iniciatyvų dalyvių skaičius.  

Europos Regioninės Plėtros fondo (ERPF) parama padengs 85 % visų tinkamų projekto išlaidų, 15 % lėšų turi sudaryti projekto partnerių nuosavas įnašas. Minimalus bendras projekto biudžetas paraiškoje yra daugiau kaip 50.000,00 eurų, maksimali projekto vertė yra 1 mln. eurų.

Programos vadovą, kuris skirtas 4-ajam kvietimui teikti paraiškas, įskaitant būtinus priedus (pvz., paraiškos formą, paraiškos pildymo gaires ir kt.) ir specialius reikalavimus 4-ajam kvietimui pareiškėjai gali rasti interneto svetainėje: www.lietuva-polska.eu paskyroje DOKUMENTAI ir ČIA

Informaciją apie mokymus potencialiems pareiškėjams paskelbsime netrukus. 

Jei turite puikių idėjų dėl dvišalio projekto, bet dar neturite partnerių, užpildykite PARTNERYSTĖS PASIŪLYMĄ ir pateikite jį el. paštu events@vilniusjts.eu. Partnerystės pasiūlymai pildomi anglų kalba. Mes įkelsime į Programos svetainę ir išplatinsime per mūsų turimus kontaktus.

 

Papildyta 25.06.2019

 

4-ojo kvietimo Paraiškos formos programavimas yra baigtas, ir elektroninė paraiškos forma yra parengta pildymui. Suglaudintą (zip formate) aplanką rasite čia:

4-OJO KVIETIMO PARAIŠKOS FORMA 

PARAIŠKOS FORMOS PRIEDAS NR. 1 (Detalus projekto biudžetas)

PROGRAMOS VADOVO PRIEDAS NR. 1 (Pavyzdinė partnerystės sutartis Word formate)

Priedas Nr. 1 prie Paraiškos pildymo gairių (informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, pildo tik paramos gavėjai iš Lietuvos)

 

Jungtinis Sekretoriatas parengė specialų filmuką - gidą, skirtą potencialiems pareiškėjams, apie tai, kaip dirbti su skaitmenine paraiškos forma. Filmuke pamatysite kaip reikia parsisiųsti, išsaugoti, atidaryti ir pildyti skaitmeninę paraiškos formą. Tie patys principai galioja ir 4-ojo kvietimo skaitmeninei paraiškai, todėl rekomenduojame jį peržiūrėti. 

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad norint instaliuoti ir naudotis elektronine paraiška, Jūsų kompiuterio operacinė sistema turi būti palaikoma (pvz. Microsoft nebepalaiko Windows XP, todėl Jūsų kompiuteryje turėtų būti mažiausiai Windows 7 versija).

Atsisiųstą iš tinklalapio zip aplanką išsaugokite bet kokiame aplanke kompiuterio kietajame diske (pvz. ant darbalaukio). Programos nereikia instaliuoti, ji ima veikti automatiškai jums paspaudus ant failo pavadinimu "APPLICATION.exe."

Jeigu turite klausimų, susijusių su elektronine paraiškos forma, prašome susisiekti su JS.

Renginiai


Birželio 2024
P
A
T
K
Pn
Š
S
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Svarbūs renginiai