5 kvietimas

Pakeitimai buvo atlikti: 2020.07.14

Interreg V–A Lietuva–Lenkija bendradarbiavimo programos 5-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2020 m. gegužės 4 d. Šis kvietimas teikti paraiškas yra tęstinis (paraiškos bus vertinamos iškart po pateikimo JS), tad jas galima teikti iki tol, kol bus paskirstytos visos lėšos, bet ne vėliau nei iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 23:59 (GMT + 02:00) (Lietuvos laiku). 

Bendrasis Programos tikslas - skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą pasienio regione, imantis bendrų abipus sienos veiksmų. Programa siekia prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

Šiame kvietime strateginis prioritetas bus teikiamas projektams, sprendžiantiems koronaviruso COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius: tiek reaguojant į dabartinius ekstremalios situacijos poreikius, tiek sumažinant ligos protrūkio sukeltą poveikį įvairiems gyvenimo aspektams (ekonominiams, socialiniams ir kitiems).

5-ojo kvietimo  metu laukiama paraiškų, kurių veiklos prisidėtų įgyvendinant šias Programoje numatytas  prioritetines kryptis:

1 prioritetas - Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;

2 prioritetas - Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;

3 prioritetas - Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija;

4 prioritetas - Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

85% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų yra finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšomis, projekto partneriai turi prisidėti 15% nuosavų lėšų. Mažiausias bendras tinkamas finansuoti projekto biudžetas yra 50 000,00 eurų, didžiausias - 1 milijonas eurų. Preliminarus šio kvietimo biudžetas, skirtas visiems programos prioritetams, yra apie 11,4 mln. eurų ERPF lėšų. Institucijoms nėra taikomi apribojimai būti pagrindiniu paramos partneriu keliuose to pačio prioriteto projektuose.

Projektai bus pradedami vertinti iškart po paraiškos gavimo. Vertinimo procesas nuo paraiškos pateikimo iki sprendimo priėmimo užtruks apie 2–3 mėnesius. Informacija apie gautas paraiškas ir prašomą finansavimą bus nuolatos skelbiama Programos tinklalapyje.

Pareiškėjai 5-ojo kvietimo Programos vadovą, įskaitant būtinus priedus (pvz.: Paraiškos formos pavyzdį, Paraiškos formos pildymo gaires ir kt.) gali rasti programos tinklalapyje: www.lietuva-polska.eu meniu skiltyje DOKUMENTAI ir ČIAGalimas paraiškų pateikimas elektroniniu paštu.

Informaciją apie mokymus paskelbsime netrukus.

Papildyta 07.05.2020

5-ojo kvietimo teikti paraiškas formos programavimo procesas baigtas ir elektroninė paraiškos forma yra parengta pildymui. Naudojant šią skaitmeninės programos versiją, rekomenduojame sukomplektuotą paraišką pateikti PDF formatu. Suglaudintą (zip formatu) aplanką rasite čia:

5-OJO KVIETIMO PARAIŠKOS FORMA 

PARAIŠKOS FORMOS PRIEDAS NR. 1 (Detalus projekto biudžetas)

PROGRAMOS VADOVO PRIEDAS NR. 1 (Pavyzdinė partnerystės sutartis Word formatu)

Priedas Nr. 1 prie Paraiškos pildymo gairių (informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, pildo tik paramos gavėjai iš Lietuvos)

Jungtinis Sekretoriatas parengė specialų filmuką - gidą, skirtą potencialiems pareiškėjams, apie tai, kaip dirbti su skaitmenine paraiškos forma. Filmuke pamatysite kaip reikia parsisiųsti, išsaugoti, atidaryti ir pildyti skaitmeninę paraiškos formą. Tie patys principai galioja ir 5-ojo kvietimo skaitmeninei paraiškai, todėl rekomenduojame jį peržiūrėti. 

 

Atminkite, kad sėkmingam skaitmeninės paraiškos formos įdiegimui ir naudojimui turi būti palaikoma jūsų kompiuterio operacinė sistema (pvz.: „Windows XP“ nebepalaiko „Microsoft“, taigi jūsų kompiuteryje turėtų būti ne žemesnė nei „Windows 7“ versija).

Atsisiųstą iš tinklalapio zip aplanką išsaugokite bet kokiame aplanke kompiuterio kietajame diske (pvz. ant darbalaukio). Programos nereikia instaliuoti, ji ima veikti automatiškai jums paspaudus ant failo pavadinimu "APPLICATION.exe."

Jeigu turite klausimų, susijusių su elektronine paraiškos forma, prašome susisiekti su JS.

Renginiai


Birželio 2024
P
A
T
K
Pn
Š
S
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Svarbūs renginiai