Tikslai ir prioritetai

Pakeitimai buvo atlikti: 2016.06.22

Bendrasis Programos tikslas 2014-2020 m. laikotarpiu - skatinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą pasienio regione, imantis bendrų abipus sienos veiksmų. Programa siekia prisidėti prie regiono augimo bei gyvenimo kokybės gerinimo, glaudžiai bendradarbiaujant abipus sienos Programos teritorijoje gyvenantiems žmonėms ir institucijoms.

Programos ištekliai bus sutelkti keturiems prioritetams ir konkretiems tikslams pasiekti:

1 Prioritetas - Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

1.1. Sustiprinti tvarų gamtinio ir kultūrinio paveldo naudojimą turizmui bendradarbiavimo per sieną teritorijoje

2 Prioritetas - Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas

2.1. Skatinti verslo kūrimą, plėtrą ir bendradarbiavimą panaudojant geresnes paramos verslui paslaugas

2.2. Sumažinti nedarbą taikant koordinuotas užimtumo abiejose sienos pusėse iniciatyvas

3 Prioritetas - Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija

3.1. Pagerinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą gyventojams abiejose sienos pusėse kovojant su socialine atskirtimi ir skurdu 

4 Prioritetas - Valdžios institucijų ir suinteresuotųjų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas

4.1. Sustiprinti institucijų bendradarbiavimą per sieną, siekiant plėtoti geriau integruotą ir geresnės kokybės viešąjį valdymą ir viešąsias paslaugas Programos teritorijoje

 

Renginiai


Birželio 2024
P
A
T
K
Pn
Š
S
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Svarbūs renginiai